Fotografija zaglavlja
Klaster proizvođača auto dijelova je dobrovoljna neprofitna stručna udruga hrvatskih proizvođača dijelova pribora i opreme za automobilsku industriju.

ODRŽANA JE 23. SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA AD KLASTERA

Na elektronskoj sjednici UO donesene su sljedeće odluke:

• Primanje tvrtke STRAŽAPLASTIKA d.d. u AD Klaster

• Visina članarine u 2019. ostaje nepromjenjena, a višak prihoda iz proteklih razdoblja koristit će se za poslovanje AD Klastera u 2019.

ODRŽANA JE 22. SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA AD KLASTERA

Jednoglasno su usvojene sljedeće aktivnosti AD Klastera:

• praćenje javnih poziva i donošenje zakonskih akata vezano na potpore svih vrsta

• Izrada prijedlog mjera za unaprjeđenje poslovanja i upućivanje u Ministarstvo gospodarstva

• Izrada panoa, kataloga i plakata AD Klastera

• Aktivni pristup prema srednjim školama i fakultetima:

• Dopis na ciljane katedre na ciljanim fakultetima s iskazom interesa za suradnju na izradi studentskih seminara i završnih radova

• Provedba kampanje (plakati na fakultetima i oglasi na web stranicama fakulteta) kojom će se studenti nastojati zainteresirati za rad u autoindustriji

• Uključivanje u inicijativu promjene modela srednjoškolskog obrazovanja

• Organizacija sastanaka, prezentacija i panel rasprava vezanih na bitne probleme vezane za poslovanje.

ODRŽANA JE 10. REDOVNA SKUPŠTINA AD KLASTERA

• Članovi su jednoglasno prihvatili Izvješće o radu i financijskom rezultatu AD KLASTERA za 2017. godinu, Plan rada i financijski plan AD Klastera za 2018. godinu.

• Izabrano je novo rukovodstvo AD Klastera, i to predsjednik Skupštine Marinko Došen, zamjenik predsjednika Skupštine Šime Ćusa, te članovi Upravnog odbora Marinko Došen, Šime Ćusa, Željko Goja, Zoran Legac i Robert Posavec.

• Imenovanima mandat traje od 04.06.2018. do 04.06.2020.

ODRŽANA JE 22. SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA AD KLASTERA

• Za direktoricu Udruge proizvođača dijelova, pribora, alata i opreme za automobilsku industriju AD KLASTER jednoglasno je izabrana Zoja Crnečki s mandatom u trajanju od dvije godine, koji počinje teći s danom donošenja ove odluke, tj. s danom 22.08.2017. i traje do 22.08.2019.

ODRŽANA JE 21. SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA AD KLASTERA

• Članovi UO prihvatili su ostavku direktora Zlatka Hodaka i jednoglasno donijeli Odluku o njegovom razrješenju