Fotografija zaglavlja
Klaster proizvođača auto dijelova je dobrovoljna neprofitna stručna udruga hrvatskih proizvođača dijelova pribora i opreme za automobilsku industriju.

Fakultet elektrotehnike i računarstva

Fakultet elektrotehnike i računarstva (FER) Sveučilišta u Zagrebu vodeća je istraživačka i obrazovna ustanova u Hrvatskoj u području elektrotehnike, računarstva i informacijsko-komunikacijske tehnologije.

Značaj FER‐a kao istraživačke institucije proizlazi i iz plodne suradnje s gospodarstvom u Hrvatskoj i inozemstvu na razvoju novih i inovativnih proizvoda te transferu tehnologije ka gospodarstvu. Posebno treba naglasiti tradiciju i sposobnost istraživača s FER‐a za sudjelovanje u interdisciplinarnim znanstvenim projektima, gdje u suradnji sa znanstvenicima iz drugih polja i područja znanosti zajedno provode istraživačke projekte. U okviru takvih suradnih projekata istraživači s FER‐a proširili su i primijenili znanja iz elektrotehnike i računarstva u mnoge druge struke, kao što su medicina, strojarstvo, ekonomija i mnoga druga područja.

Djelatnost FER-a kao visokoga učilišta u sastavu Sveučilišta jest: obrazovanje studenata na preddiplomskim, diplomskim i poslijediplomskim studijima, obrazovanje, istraživačka djelatnost, izrada znanstvenih, stručnih i razvojnih projekata, znanstvenih i stručnih studija, tehničke dokumentacije, analiza, atesta, ekspertiza i stručnih vještačenja, nadzor nad projektiranjem i izvođenjem radova, pružanje stručnih i znanstvenih konzultacija, recenziranje i revizija projekata, stručnih i znanstvenih radova, laboratorijska ispitivanja, razvoj i izrada prototipova uređaja i strojeva, tiskarstvo, nakladništvo, informatička djelatnost te pružanje usluga trgovačkim društvima i drugim organizacijama kada to služi razvoju osnovne djelatnosti i racionalnijem korištenju opreme, uređaja i strojeva.

Certifikati: Akreditacija njemačke akreditacijske agencije ASIIN (Akkreditierungsagentur für Studiengänge der Ingenieurwissenschaften, der Informatik, der Naturwissenschaften und der Mathematik) za studijske programe preddiplomskog i diplomskog studija

Laboratoriji akreditirani od Hrvatske akreditacijske agencije (HAA)

Kontakt

Prof. dr. sc. Nedjeljko Perić, dekan
Tel: +385 1 6129642
E-mail: nedjeljko.peric@fer.hr

Galerija

Fotografija proizvoda

Fotografija proizvoda

Fotografija proizvoda