Fotografija zaglavlja
Klaster proizvođača auto dijelova je dobrovoljna neprofitna stručna udruga hrvatskih proizvođača dijelova pribora i opreme za automobilsku industriju.

Misija i vizija

Misija AD Klastera je kontinuirana podrška članicama u poslovanju i razvoju u području autoindustrije. Klaster će kontinuirano raditi na podizanju dodane vrijednosti proizvoda članica. Rad Klastera bit će usmjeren ka korištenju znanja potrebnih za razvoj novih proizvoda, novih usluga te novih sustavnih rješenja za postojeća i nova tržišta.

Vizija AD Klastera je da se u narednom trogodišnjem razdoblju okupe sve relevantne tvrtke iz područja autoindustrije radi podizanja inovativnosti i konkurentnosti.

Ciljevi

 1. U prvoj fazi spriječiti daljnji pad industrijske proizvodnje i zaposlenosti
 2. Osigurati razvoj i jačanje uloge klastera
 3. U području marketinga osigurati kvalitetan protok relevantnih informacija, uspostaviti prve kontakte te promovirati članice klastera
 4. Suradnja članica na razvojnim projektima, u investicijama te povećanju iskoristivosti kapaciteta (razvoj inovativnih i konkurentnih proizvoda)
 5. Unapređivati međusobnu komunikaciju članica, poticati inovacije u suradnji sa znanstvenim institucijama, formirati baze podataka
 6. Organizirati kontinuirani sustav edukacije i osposobljavanja u područjima relevantnima za članice klastera (seminari, stručne radionice, konferencije)

Uloga i aktivnosti

 • Izgraditi i razviti učinkovitu komunikaciju među članicama te osigurati bazu podataka i informacija važnih za članice
 • Podupirati aktivnosti istraživanja i razvoja novih proizvoda i usluga s visokom dodanom vrijednošću
 • Kontinuirano izvješćivanje svih članica o svim relevantnim informacijama iz područja autoindustrije
 • Zastupanje i promoviranje interesa članica u području autoindustrije
 • Lobiranje na državnoj i međunarodnoj razini u cilju promoviranja interesa članica
 • Suradnja članica na razvojnim projektima (EU fondovi i projekti), u investicijama te povećanju iskoristivosti kapaciteta